Wist u ?

Wanneer de grafrechten zijn verlopen, bestaat de mogelijkheid om uw dierbaren te laten opgraven en cremeren en een rustig plekje te geven in uw eigen omgeving (thuis).

Een veel gestelde vraag :

Vraag 1 : Kan men iemand die elders begraven is laten opgraven en herbegraven op de natuurbegraafplaats of bijzetten in een ander graf ?      

Antwoord : op- en herbegraven is mogelijk ( na 10 jaar grafrust) er moet wel een verlof op- en herbegraven aangevraagd worden bij de Burgemeester der Gemeente waar de overledene is begraven.

Vraag 2 :  Kan men een stoffelijk overschot dat begraven is en de nabestaande willen de grafrechten niet meer verlengen het stoffelijk overschot laten cremeren ?

Antwoord : Opgraven en crematie is mogelijk ( na 10 jaar grafrust) er is wel een verlof opgraven en crematie nodig van de Burgemeester der Gemeente waar de overledene is begraven.

Wilt u meer informatie - advies over de mogelijkheden neem gerust contact met ons op (0031) 0495 - 54 35 21

per e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Postbus 524, 6000 AM Weert (NL).

Antwoordnummer 1136 6000 VB Weert.

 

 

 

 

 

 

Koninklijk onderscheiding

 Koninklijke onderscheiding voor Peter Strijbos

Tijdens de jaarvergadering op 2 febr. 2014 van de schuttersbond  Eendracht Maakt Macht kreeg Peter uit handen van de burgemeester Jos Heijmans van de Gemeente Weert een koninklijke onderscheiding. Peter nam na 21 jaar afscheid als bestuurslid waarvan hij 12 jaar de functie van penningmeester van de schuttersbond EMM vervulden. Hij kreeg de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook was hij 12 jaar bestuurslid en penningmeester van de BVOB (Branche Vereninging Ondernemers Begraafplaatsbeheer).

Na afloop werd Peter door leden van zijn schutterij het trompetterkorps van schutteij St. Sebastianus een muzikale hulde aangeboden.  

In 2007 werd Peter voor zijn inzet voor het schutterswezen ook benoemd als schutbroeder in de Orde van de Rode Leeuw van Limburg. 

Peter Strijbos is directeur van uitvaartverzorging en gravendienst Strijbos.