Welkom op de website van Strijbos uitvaartverzorging

Wist U !

Wanneer de grafrechten (10 jaar) zijn verlopen, bestaat de mogelijkheid om uw dierbare te laten opgraven en herbegraven (natuurbegraafplaats) of te cremeren.

Coronavirus en de uitvaart.

Wat betekent het coronavirus voor onze dienstverlening. Het is goed om te weten dat Strijbos uitvaartverzorging de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD op volgt.

U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer             0495 - 54 35 21. Strijbos zal aan de telefoon ook vragen of u als nabestaande gezondheidsklachten heeft als verkoudheid, hoesten, niezen, en koorts. Deze klachten schaart het RIVM als mogelijke signalen voor een besmetting met het coronavirus. Als dat het geval is, bekijken we samen met u hoe de uitvaart geregeld kan worden. 

Vanaf 1 juli zijn er weer enkele versoepelingen doorgevoerd door de overheid.

Bij elke uitvaartplechtigheid in crematoria, kerk of begraafplaats mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn wie die 100 gasten zijn beslissen de nabestaanden.

Rouwbezoek is weer toegestaan maar beperkt (ligt aan ruimte) het rouwbezoek is in overleg met de uitvaartverzorger. Er worden geen condoleance mappen neergelegd / gebruikt.

Komt de uitvaartverzorger van Strijbos dan ook langs ?

Dat is per situatie verschillend dit zal tijdens het meldingsgesprek bekeken en besproken worden vanuit veiligheidsoogpunt voor de medewerkers is het uitgangspunt dat zij aan tafel kunnen zitten met voldoende afstand.

Condoleren

Omdat we geen handen schudden, is ons advies om op een alternatieve wijze de nabestaanden te condoleren door uw hand op uw hart te leggen en de condoleance uit te spreken. Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

Bij het regelen (bespreken) van de uitvaart zal de uitvaartverzorger dit onderwerp onder de aandacht brengen van de nabestaanden. Maar de familie kan ook schriftelijk gecondoleerd worden met het verlies van hun dierbare overledene. De rouwbrief staat dan online op het condoleanceregister van Strijbos uitvaartverzorging www.uitvaartverzorgingstrijbos.nl

Protocol crematorium

Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn bij de crematiedienst wie de 100 gasten zijn beslissen de nabestaanden. Heeft u een uitnodiging ontvangen om de crematieplechtigheid bij te wonen neem vooraf contact op met de familie of de uitvaartverzorger. Ook kan men weer gebruik maken van de coffe-lounge met maximaal 75 personen.

De plechtigheid kan ook via live-stream thuis volgen, ook kan de plechtigheid worden opgenomen vraag de uitvaartverzorger naar de mogelijkheden.

Er is geen schriftelijk condoleren. Het is wel mogelijk om een condoleancekaart mee te brengen voor de familie. Maar u kunt de familie ook schriftelijk condoleren met het verlies van hun dierbare overledene. De rouwbrief / aankondiging staat online op het condoleanceregister van Strijbos uitvaartverzorging www.uitvaartverzorgingstrijbos.nl

Familie mag na de plechtigheid met maximaal 2 personen aanwezig zijn bij de invoer.

Stille crematie : Crematorium Weerterland : Voor het begeleiden van de rouwauto met familie naar het crematorium, maximaal 10 personen mogen mee naar binnen om in stilte in de hal kort afscheid te nemen.

We kunnen ons voorstellen dat u nog andere vragen hebt. Neem gerust telefonische contact op of stuur een e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Op deze site willen wij u nader kennis laten maken met de dienstverlening van Strijbos uitvaartverzorging. 

LET OP : ONZE DIENSTVERLENING WORDT NU UITGEVOERD VOLGENS BOVENSTAANDE INFORMATIE Coronavirus en de uitvaart.

Afscheid nemen is heel moeilijk en iets heel persoonlijks. De een regelt het liefste zoveel mogelijk zelf, de ander vindt het juist fijn als wij veel denk en regelwerk overnemen. Hoe het ook zij, wij geven u de rust en de ruimte die nodig is om wel overwogen een beslissing te nemen in een moeilijke tijd. 

Direct na overlijden

Als een dierbare overlijdt, beland je in een achtbaan van emoties. Natuurlijk heb je eerst contact met familie en vrienden. Daarna volstaat een telefoontje naar ons om alles in werking te stellen. Wij staan dag en nacht klaar om de benodigde acties te coördineren. Als u zover bent om de overledene te laten verzorgen, thuis of op een locatie van uw keuze (uitvaartcentrum) dan komen de medewerkers van het verzorgingsteam naar u toe.

Hier onder vindt u een helder overzicht  met de actiepunten in het geval van overlijden.

Stap 1 : Bel uw (huis)arts

Een overlijden officieel vaststellen, kan alleen worden gedaan door een gecertificeerd arts. Bel daarom uw (huis)arts of de dokter van de overledene, zodat hij of zij de verklaring van overlijden kan verstrekken. Alleen met deze verklaring kunt u namelijk aangifte doen van overlijden.

Stap 2 : Bel Strijbos Uitvaartverzorging

Wanneer het overlijden is vastgesteld, kunt u contact opnemen met Strijbos Uitvaartverzorging          0495 - 54 35 21. Wij vragen u dan eerst de naam en geboortedatum van de overledene en de plaats en tijd van overlijden. Vervolgens komen wij zo snel mogelijk naar u toe indien gewenst (ook 's nachts) wij bespreken dan thuis opbaring en verzorging of dat de overledene wordt overgebracht naar een uitvaartcentrum, de medewerkers van het verzorgingsteam komen dan naar u toe en nemen de eerste zorg van de overledene op zich.

Wij maken een afspraak om de wensen rond de uitvaart met de uitvaartleider door te nemen. 

Stap 3 : Leg belangrijke documenten klaar

Bij een overlijden, hoort een zorgvuldige administratieve afhandeling. Natuurlijk begrijpen wij dat uw hoofd hier waarschijnlijk niet naar staat. Wij zullen u niet vermoeien met de details, maar het is wel handig als u de volgende documenten voor ons klaar legt: 

*  Het legitimatiebewijs van de overledene                                                     

*  Het touwboekje  of de partnerregistratie                                                                       

*  De gewenste kleding voor de overledene                                                                       

*  De wilsbeschikking                                                                                                      

*  Eventuele uitvaartpolissen                                                                                           

*  De verklaring van overlijden (via de arts) zodat wij voor u aangifte kunnen doen

Uitvaart vooraf regelen

Het vooraf regelen van een uitvaart geeft rust voor uzelf en uw nabestaanden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u in de laatste levensfase zit, maar ook wanneer u nu al de wensen voor uw uitvaart op de langere termijn bij ons wilt vastleggen. Zo bent u ervan verzekerd dat de uitvaart volgens uw wensen verloopt en ontziet u uw nabestaande in het regelen van uw uitvaart.

Uw wensen worden genoteerd en verwerkt in een verslag. Aan de hand van de aangegeven wensen kan een geheel vrijblijvende kosten opgave worden gemaakt. 

 

Alles is bespreekbaar

 

Wilt u een sobere uitvaart, zonder toespraken maar met rode rozen en tijd voor bezinning ?

Wilt u uw eigen uitvaartceremonie alvast tot in de puntjes regelen ?

Hebt u heel eigen ideeën over uw kist, de muziek en laatste rustplaats ?

Een uitvaart met schutterseer, indien u lid bent van een schutterij of gilde.

 

Eigentijds en bijzonder 

 

Denk hierbij aan een verrassende locatie in uw eigen tuin of in de openlucht in de natuur (begraafplaats)  een café / zaal of intiem theater. Bijzonder vervoer, een stijlvolle paardenkar / handkar, een koets, trekker vrachtwagen of een special model auto.

 

Wij organiseren een uitvaart die in ieders herinnering zal blijven.

    

Uitvaartwensen bespreken

 

In een persoonlijk gesprek met u, eventueel met uw dierbare, kunnen wij uw wensen omtrent uw afscheid alvast inventariseren. 

En steeds weer blijkt het een enorme steun omdat de overledene zélf had nagedacht over zijn of haar afscheid. Heb je een beeld van jouw uitvaart, bespreek dat dan met mensen in je omgeving. Als ruggensteun voor later, is het verstandig om dit vast te leggen in een document. Wij adviseren een wilsbeschikking, waarin je alle wensen vooraf vastlegt (zie rubriek wilsbeschikking). Hoe zie je de uitvaart voor je ? Wat zou je graag willen en wat per se niet ? Misschien wil je er een goed doel bij betrekken, of heb je een geliefde plek voor het afscheid. Alle randvoorwaarden kun je vooraf vastleggen, zo kun je je naasten helpen bij alle keuzes die ze moeten maken, direct na een overlijden.

 

Als het om vertrouwen en eerbied gaat, staan wij voor een persoonlijke begeleiding, en een stijlvolle uitvaart.

 

U kunt op ons rekenen.

                                     Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar.

 

 Let op ! U bent niet verplicht uw uitvaart te laten verzorgen door de maatschappij waar u uw uitvaartverzekering heeft lopen.

 

Heeft u een uitvaartverzekering afgesloten, dan bestaat toch de  mogelijkheid om de uitvaart door ons te laten verzorgen.