Wat te doen bij overlijden

 

Na het moment van overlijden moet er binnen korte tijd veel geregeld worden.

Uitvaartverzorging Strijbos kan u hierbij veel zorgen uit handen nemen.

 

Wij zijn altijd bereikbaar  via 0495 - 54 35 21

 

Bij thuis overlijden dient u een (huis) arts te waarschuwen. Deze arts dient naar u toe te komen om een lijkschouwing te doen. Een lijkschouwing is een onderzoek dat bij elk overlijden plaatsvindt. Wanneer het een natuurlijk overlijden betreft zal de arts een verklaring van overlijden opstellen.

Met deze verklaring kan aangifte worden gedaan in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel dit regelen.

 

Waarom moet een lijkschouwing plaatsvinden ?

Om een verklaring van overlijden (A-formulier) te kunnen afgeven. Deze verklaring is nodig voor de toestemming van de ambtenaar van de burgerlijke stand tot begraving of crematie. Daarnaast moet de schouwend arts een doodsoorzakenformulier (B-formulier) invullen voor de statistiek.

 

Neem de tijd

Zeker bij een plotseling overlijden spelen emoties vaak hoog op. Probeer een en ander eerst rustig te overdenken en met elkaar te bespreken. Het zou jammer zijn wanneer de overledene al naar een uitvaartcentrum wordt overgebracht terwijl u achteraf liever had gezien dat u dierbare thuis was opgebaard. 

 

Nadat de (huis) arts is gewaarschuwd en hij/zij zijn werk heeft  gedaan kunt u contact op nemen met

 

Uitvaartverzorging Strijbos  0495 - 54 35 21

 

Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar.

 

In overleg met u maken wij een afspraak om de uitvaart te bespreken.

 

Klaarleggen indien aanwezig :

-  overlijdens (verklaring) papieren indien thuis overleden opgesteld door de Arts.

-  identiteitsbewijs overledene

-  trouwboekje of partnerregistratie

-  uitvaartpolis(sen)

-  wilsbeschikking

-  adressenlijst

-  voor de opbaring de gewenste kleding, sierraden etc.

Hebt u een uitvaartverzekering afgesloten, dan bestaat toch de mogelijkheid om de uitvaart door ons te laten verzorgen.

Overlijden in het buitenland

Wat gebeurt er als iemand tijdens een verblijf in het buitenland overlijdt ?

Als u tijdens een buitenlandse reis wordt geconfronteerd met een overlijden, kunt u een beroep doen op de alarmcentrale van uw reisverzekering. Deze centrale regelt de 'repatriëring' naar Nederland, de overledene wordt vervoerd naar zijn of haar woonplaats, waarna de uitvaart kan worden geregeld.

Thanatopraxie

Dankzij thanatopraxie blijft de overledene er tot aan de uitvaart natuurlijker uitzien. Bovendien voelt de overledene niet meer zo koud aan, omdat er géén koelinstallatie nodig is. Het lichaam neemt de temperatuur van de omgeving aan.

Ook tekenen van een eventuele ziekte vervagen of verdwijnen zelfs. De lijkvlekken die vaak na een overlijden ontstaan bij de oren en de handen verdwijnen. Achteruitgang van het lichaam wordt voor de duur van de opbaring stilgelegd.

Door thanatopraxie kunt u in alle rust afscheid nemen van uw overleden dierbare en helpt u zo de mooie herinneringen aan uw geliefde te behouden.

De behandeling thanatopraxie vindt plaats in het rouw/uitvaartcentrum.

Mocht u voorkeur uitgaan naar deze behandeling kunt u dit ook aan ons kenbaar maken, zodat wij dit voor u kunnen regelen.