LET OP : ONZE DIENSTVERLENING WORDT NU UITGEVOERD VOLGENS DE RICHTLIJNEN EN INSTRUCTIE VAN HET RIVM EN DE GGD.

 

ZIE DE INFORMATIE HIEROVER IN DE RUBRIEK HOME CORONAVIRUS EN DE UITVAART 

 

 

Wat te doen bij overlijden

 

Na het moment van overlijden moet er binnen korte tijd veel geregeld worden.

Strijbos uitvaartverzorging kan u hierbij veel zorgen uit handen nemen.

 

Wij zijn bereikbaar  via 0495 - 54 35 21

 

Bij thuis overlijden dient u uw (huis)arts te waarschuwen. Deze arts dient naar u toe te komen om een lijkschouwing te doen. Een lijkschouwing is een onderzoek dat bij elk overlijden plaatsvindt. Wanneer het een natuurlijk overlijden betreft zal de arts een verklaring van overlijden opstellen.

Met deze verklaring kan aangifte worden gedaan in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

 

Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel dit regelen.

 

Neem de tijd

 

Zeker bij een plotseling overlijden spelen emoties vaak hoog op. Probeer een en ander eerst rustig te overdenken en met elkaar te bespreken. Het zou jammer zijn wanneer de overledene al naar een uitvaartcentrum wordt overgebracht terwijl u achteraf liever had gezien dat u dierbare thuis was opgebaard. 

 

Nadat u gebeld heeft komen wij zo snel mogelijk naar u toe, wij bespreken dan thuis opbaring en verzorging of dat de overledene wordt overgebracht naar een uitvaartcentrum, en maken een afspraak om de uitvaart te bespreken.

 

Leg de belangrijke documenten klaar :

 

*  Het legitimatiebewijs van de overledene

*  Het trouwboekje of de partnerregistratie

*  De gewenste kleding voor de overledene

*  De wilsbeschikking

*  Eventuele uitvaartpolissen

*  De verklaring van overlijden (via de arts) zodat wij voor u aangifte kunnen doen. 

 

Hebt u een uitvaartverzekering afgesloten, dan bestaat toch de mogelijkheid om de uitvaart door ons te laten verzorgen.

 

Overlijden in het buitenland

Wat gebeurt er als iemand tijdens een verblijf in het buitenland overlijdt ?

Als u tijdens een buitenlandse reis wordt geconfronteerd met een overlijden, kunt u een beroep doen op de alarmcentrale van uw reisverzekering. Deze centrale regelt de 'repatriëring' naar Nederland, de overledene wordt vervoerd naar zijn of haar woonplaats, waarna de uitvaart kan worden geregeld. Neem contact op met Strijbos uitvaartverzorging 0031 495 54 35 21