Crematie

De organisatie van een uitvaart - crematie verdient zorg, tijd en aandacht. 

Let op : onze dienstverlening wordt nu uitgevoerd volgens de richtlijnen en instructies van het RIVM en de GGD.

Zie de informatie hierover in de rubriek Home coronavirus en de uitvaart.

Bij de crematieplechtigheid in het crematorium mogen maximaal     100 personen aanwezig zijn wie de gasten zijn beslissen de nabestaanden.

Na afloop is er weer samenzijn in de coffee-lounge maximaal 75 personen.

Voor het begeleiden van de rouwauto met familie naar het crematorium geldt nog steeds dat maximaal             10 personen mee naar binnen mogen om in stilte in de hal kort afscheid te nemen.

Het is ook mogelijk dat men afscheid neemt in de ovenruimte met maximaal 2 personen.

Crematie:

Steeds meer mensen kiezen voor een crematie. Een overledene mag vanaf 36 uur na het overlijden gecremeerd worden, maar de crematie mag niet later dan zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden. Dit geeft de nabestaanden tijd om de uitvaart te regelen. Eerder of later cremeren is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, maar alleen met toestemming van de burgemeester. Voor een vervroegde crematie is bovendien toestemming van de officier van justitie nodig.

Voorbereiding

Bij het regelen van een crematie komt veel kijken. De nabestaanden hoeven dit niet alleen te doen; het is gebruikelijk dat onze uitvaartverzorger helpt om alle wensen op een rij te zetten en afspraken te maken met het crematorium,  regelt het vervoer en de verzorging van de overledene en helpt bij het opstellen van de rouwkaart en de rouwadvertentie.

Herdenkingsdienst

De nabestaande bepalen waar de herdenkingsdienst plaatsvindt. Dit kan in het crematorium zijn, in de eigen tuin, café / zaal  met een biertje en bitterballen. Wordt er gekozen voor de herdenkingsdienst in het crematorium kunnen de naasten familieleden samenkomen in de familiekamer, daar kunnen zij zich in rust voorbereiden op het afscheid van hun dierbare. De invulling van de afscheidsplechtigheid gebeurt zoveel mogelijk naar de wens van de overledene en de nabestaanden zoals sprekers, muziek of zang, de bloemen en het projecteren van foto's of video's. Na de dienst kan de familie van de overledene de bloemen meenemen.

Het crematieproces

Na de afscheidsplechtigheid wordt de overledene naar de ovenruimte gebracht. Het komt regelmatig voor dat de familie (max. 2 personen) de overledene begeleiden en aanwezig willen zijn bij het invoeren in de crematieoven, maar dat hoeft niet. Soms willen nabestaande voorwerpen achterlaten in de kist, zoals bloemen, tekeningen of knuffels. Elk crematorium hanteert hiervoor zijn eigen regels. Meestal is het gewoon toegestaan.

Op de kist wordt een vuurvast crematiesteentje met een uniek nummer geplaatst, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de identificatie en de benodigde documenten worden gecontroleerd. De kist met de overledene wordt vervolgens op een speciale wagen de oven ingevoerd bij een temperatuur van 800 graden. Na de crematie worden alle niet-verbrande overblijfselen, zoals chirurgisch metaal en het crematiesteentje uit het as gehaald.

 Crematorium Weerterland

As bestemming

Na de crematie wordt de as van de overledene een maand bewaart in het crematorium. Dit is wettelijk zo vastgesteld. Daarna beslissen nabestaanden wat met de as gebeurt. Of misschien heeft de overledene zalf wel aangegeven wat hij of zij graag wilde. Soms weten nabestaanden nog geen bestemming voor de as. Dan is het mogelijk deze tijdelijk bij te zetten in een bewaarruimte bij het crematorium.

Tegenwoordig zijn er ook andere bestemmingen voor de asresten. De as kan bijvoorbeeld verwerkt worden in één of meerdere sieraden, zodat nabestaanden de overledene altijd bij zich dragen.

Als het om vertrouwen en eerbied gaat, staan wij voor een persoonlijk begeleiding, en een stijlvolle uitvaart.

Heeft u een uitvaartverzekering afgesloten, dan bestaat toch de mogelijkheid om de uitvaart door ons te laten verzorgen.